Bestellungen / Orders

Bestellt äre personaliséierten Trikot, Short oder Warm-up. Fëllt de Formulaire aus an iwerweist de Montant per Virement fir är Commande ze confirméieren.

BCEE IBAN LU93 0019 3600 0704 6000

Order your personalized jersey, shorts or warm-up. Just fill in the order sheet and transfer the amount per bank transfer to confirm your order.