Umeldung Jux Tournoi

Umeldung Jux Tournoi

!!Umeldung geht nach bis den 18. Dezember!!
Op Betrieber, Jeunessen, Sportverainer… Dir sidd härzlech wëllkomm op eisem traditionnellen Turnéier! WICHTEG:Ausgeschloss sinn just Lekt mat aktiver Spillerlizens am Basket! 
-> umellen via E-mail: mariannehetting@yahoo.com